Bærbar kraftverk er mye brukt

- Jun 08, 2018-


Energilagringssystemet som drives av staten og gigantiske bedrifter har endret seg kontinuerlig. Som et lite energilagringsaggregatutstyr har bærbar energilagring kraftig også utviklet potensialet for markedsutvikling.


image.png

Med samfunnsutviklingen er elektrisitet viktig i dagliglivsarbeidet, men det er en rekke problemer som utendørs strømforbruk, utstyrsforberedelse, strømbrudd og så videre. På grunn av mangel på strøm og strømbrudd, kan arbeidet ikke fortsette, og folks daglige liv påvirkes også. Spesielt i løpet av sommeren på toppen av strømforbruket, har strømbrudd blitt et vanlig måltid, eller i enkelte fjerntliggende områder, krigsherede land, og ofte står overfor strøm og strømproblemer, bærbare og lagringsprodukter vil bli en av deres muligheter til å løse disse problemene.


Faktisk kan bærbar strømforsyning bli utvidet på et bredt spekter av områder, ikke bare i familien, på kontoret, forretninger, drama, fotografering, reise, brann, medisinsk, redning, bil, båt, kommunikasjon, utforskning, konstruksjon , camping, fjellklatring, hær, militær, skolelaboratorium, satellittforskningsinstitutt, telekommunikasjonsbasestasjon og så videre. Mange felt vil sannsynligvis bli potensielle forbrukergrupper og felt i fremtiden.


Energilagring Strømforsyningsprodukter er hovedsakelig containerisert eller sivil. Energilagringens strømforsyningsprodukter blir hovedsakelig eksportert til Afrika-land og -regioner. Disse landene er ofte blackout på grunn av krigsproblemet, så produktet er bare etterspurt, men på grunn av de høye kostnadene ved selve produktet, er det ingen stor mengde bestillinger.


Problemet med høye kostnader er ikke bare i Afrika, men på grunn av høye produksjonskostnader og høy pris, kan mange mennesker knapt akseptere et slikt produkt. Fordi mange land, inkludert noen steder i vårt land, har vedtatt stigen elektrisk forskjell, er elprisen på dagtid og natt annerledes. I teorien kan den lagre strøm ved å lagre energi om natten, bruke den på dagtid, redusere prisforskjellen, men syklusen er veldig lang. Med mindre noen steder har stiv etterspørsel, er investeringseffektiviteten til dette prosjektet ikke høyt, og det kan ikke være langt unna.


Er tilskudd nøkkelen til utbruddet av markedet?


Etter en rekke varme konsepter som smartnett, energiforbindelse, fotovoltaisk, vindkraft, elektrisk kjøretøy og så videre, vil bedrifter og kapital fokusere på energilagring, men det er åpenbart mer forsiktig.


I de siste årene ble de tre nordområdene kalt av staten, og vindkraft og fotovoltaisk utviklet seg raskt. I dag er energilagringsindustrien i første fase av overgangen fra en liten pilot til en stor applikasjon, som er som den første runden i fotovoltaisk industri fra 2004 til 2008.


"Energilagringsindustrien er på et kritisk punkt."


For tiden har den innenlandske energilagringssirkelen et slikt ord. Dette betyr at energilagringsindustrien er i en kommersiell utblåsning. I fremtiden vil nye selskaper bli lagt til og nye prosjekter blir født. Men fra de tidligere rapportene kan de fleste demonstrasjonsprosjektene oppnå eller nærme forventet effekt i energilagringssystemets funksjon, men det kan oppnå svært lite fortjeneste.


Wu Jiamao, daglig leder av solenergi lagring kraftforsyning selskap, sa at det verdensomspennende markedet for energilagringsapplikasjoner ennå ikke er fullt åpnet. Ifølge fjorårets statistikk ble det bare installert rundt 700 megawatt energilagringsapplikasjoner i verden. Kjernen grunnen er den høye prisen på energilagring. I løpet av de neste 2-3 årene, med utvikling av teknologi og ytterligere nedgang i energilagringskostnader, vil energilagringsmarkedet komme inn i toppstadiet av utvikling.


I dag er energilagringsindustrien fortsatt lite brann for å oppnå storskala applikasjonsutvikling, og næringen legger generelt brannen på støttepolitikkstøtten.


I den tidlige fasen av utviklingen av et nytt felt er industrien full av forventninger til nasjonal politisk veiledning og politisk tilskudd, men faktisk er dagens energilagringspolitikk relativt vag, hovedsakelig spredt i dagens energipolitikk, mangel på omfattende og høy planlegging, målrettet finans og skatt subsidier og andre tiltak.


Mennesker i bransjen som ikke har stor håp for statsstøtte, tror generelt at utviklingen av energilagringsmakt ikke bør legges på statsstøtte, fordi det kan tillate noen mennesker å bore gapet i politikken, ikke å bruke energi til å redusere kostnadene , og å forbedre teknisk nivå og annet reelt arbeid. Han bruker den. Det kan sies at politikk og subsidier er et "dobbeltkantet sverd", som ikke bare kan fremme den raske utviklingen av industrien, men også ha stor skade på den sunne utviklingen av næringen.


Samtidig tror de at anlegget for solceller eller vindkraft har åpenbart høye kostnader for montering, og vedlikeholdskostnaden er ikke liten. Det er ikke lett å tjene penger ved å bruke strømkilden til den bærbare energilagringsenheten og bruke overskuddets kraft.


Generelt har den innenlandske kraftforsyningsindustrien vært i vindens munn. Hvis vi ønsker å oppnå eksplosiv vekst, på kort sikt, er det nødvendig å støtte politikken. På mellomlang og lang sikt er den eneste måten å redusere kostnadene og teknologisk gjennombrudd på, å redusere kostnadene.


Preemptive layout av mange bedrifter


I motsetning til markedet for energilagringskraft, som ennå ikke er fullt utviklet, har enkelte kapital og bedrifter blitt fullt utplassert.


Under regjeringens ledelse har også oppstrøms- og nedstrømsforetakene i energi Internett lansert relatert arbeid.


Pro edge bransjen er ivrig etter å prøve


Det er fortsatt mange muligheter for energilagring strømforsyning, som har gjort mange pro edge bedrifter ivrige etter å få et stykke av markedet.


Noen tradisjonelle produsenter av UPS-strøm, ladestabler, litiumbatterier og mobile strømkilder har begynt å komme inn på markedet for bærbar strømforsyning.