P-type halvlederformasjon

- Dec 04, 2017-

P-type halvlederformasjon
En positiv ladning representerer et silisiumatom og en negativ ladning representerer fire elektroner som omgir et silisiumatom
Når bor inkorporeres i en silisiumkrystall, representerer den negative ladningen fire elektroner som omgir silisiumatomet. Den gule fargen indikerer at boratomene er inkorporert. Dette hullet blir ustabilt på grunn av fravær av elektroner og elektroner og absorberer lett elektroner. Nøytralisert for å danne en P-type halvleder.