Mexico tilbringer $ 650 millioner for å bygge ørkenenergiparker

- May 24, 2018-


Mexico tilbringer $ 650 millioner for å bygge ørkenenergiparker  

   

Ørkenen i Coahuila, Mexico, har installert 2 millioner 300 tusen solpaneler. Den fjerne utsikten er som et dypt blått hav i den enorme gule sanden. Den største solenergiparken i Latin-Amerika er bygget for 650 millioner dollar, noe som tilsvarer 2200 fotballbaner, og kraften som produseres i full drift i år, er nok til å levere 1 million 300 tusen husholdninger. Mexico håper at i 2024 vil 43% av landets elektrisitet bli produsert gjennom ren energi.


image.png


100 tusen soltak på taket fotovoltaiske prosjekter som skal bygges i Østerrike


Det er rapportert at Østerrike-regjeringen har mottatt et nytt utkast til "klima og energiutkast", som har til hensikt å oppnå 100% fornybar energiforsyning innen 2030, hvorav det ene skal utføre "et hundre tusen takfotovoltaisk kraftproduksjon" -prosjekter .


Tidligere har Østerrike miljøminister Elisabeth og transportminister Norbert foreslått et nytt utkast til plan for den integrerte klima- og energistrategien "2030 mål".


Målet med utkastet er å oppnå 100% fornybar energiforsyning innen 2030. En av de viktige trinnene er det hundre tusen takfotovoltaisk kraftprosjektet, som brukes i utkastet, som brukes til solcellepanel og små husholdningsenergilager prosjekter. "Under den nye planen kan alle huseier produsere den elektrisiteten de trenger," sa Elisabeth, Østerrikes miljøminister.


Den lokale fotovoltaiske sammenslutningen, PVA (PVA), ønsket velkommen det nye utkastet, men det understreket også detaljene for hvordan man skal gjøre det "hundre tusen takfotovoltaisk kraftproduksjon" nærmere beskrevet. "Jeg håper at neste forhandlingsprosess vil gjøre disse detaljene tydelige, og vi har mye viktig arbeid å gjøre, og neste skritt vil tillate Østerrike å møte EUs rene energimål i 2030." Hans, leder av fotovoltaisk Østerrike, sa.


Hans sa at "hundre tusen takfotovoltaiske og små lagringsløsninger" som er planlagt i utkastet, skulle gi mer investeringsstøtte. I tillegg til avskaffelsen av elektrisitetsavgiften, bør investeringsbarrierer i de relevante lover og forskrifter avskaffes, særlig i byggingen av samfunns-fotovoltaiske prosjekter og kommersielt distribuerte takbelysning-solcelleanlegg.


Som svar på det ovennevnte sier Greenpeace at det nå er presserende å tilpasse klimapolitikken før de nåværende tiltakene ikke er nok til å møte Paris klimakrav.


I tillegg sier Greenpeace at forslagene ikke er nok til å nøytralisere Østers karbon og kritisere mangelen på bestemt ansvar, mangel på bindende tidsplan og gode finansieringsforhold.


Organisasjonen sa at for å nå dette målet, bør drivhusgassene reduseres med minst 55% i 2030 og energiforbruket med 1/3.


---- http: //www.cnsolarcharger.com