Fotovoltaisk + energilagring i fremtidig utviklingstrend

- Jun 21, 2018-

I dag har utviklingen av ny energi to store drivkrefter.

For det første må menneskelig utvikling og bærekraft ha energi og må være ny energi og ren energi.

For det andre må mennesker ha et rent miljø for bærekraftig utvikling.

Solenergi er uuttømmelig og uuttømmelig. Som en ny energikilde har den naturlige og uovertrufne fordeler.

Portable solar generator-solar panel-1.jpgPortable solar generator-solar panel.jpg

Fornybare energisystemer er hovedsakelig distribuert utvikling, endring av det punktbaserte storskala energiforsyningssystemet, som gir plass til utvikling av nye energilagringssystemer. Spesielt kan en kontorbygning, et landbrukshushus, og til og med et hus alle bli energiproduksjonssteder. For eksempel i en kontorbygning er en solcellefotovoltaisk modul installert på toppen av en bygning, en vindturbin installert for å danne vind og lys, og internt avløpsvann oppsamles for å danne avløpsvann gjennom vannets potensielle energi. Denne bygningen kan realisere selvforsyning av elektrisitet. En rekke prosesseringsselskaper kan også bruke avfall til å danne biomasse for å generere elektrisitet, og så videre.

Distribuert solenergi og energilagringsteknologi kombinerer flere fordeler. Solenergi og energilagringsteknologi har sine egne fordeler. Solkraft kan oppnå null karbonutslipp uten ekstra kostnader. Energilagringsteknologi gir sikkerhetskopiering, FM, og andre rutenettstjenester. Kombiner de to for å oppnå ytterligere fordeler. Spesielt kan den innse kontinuerlig strømforsyning om natten, øke produksjonen under den tilgjengelige kraftproduksjonstiden, og forbedre fleksibiliteten til strømnettet. I distribuerte fellesskap og taksystemer kan kombinasjonen av solenergi og energilagringsteknologi også redusere presset på distribusjonsnettverket og utsette eller redusere infrastrukturinvesteringene. På makronivå kan energilagring og solkraftproduksjon øke penetrasjonen av solfasilitetene uten store endringer, og dermed redusere karbonutslippene. Kombinasjonen av energilagringsteknologi og solenergi kan også fungere som en rask kanal for elektrifisering i fremvoksende markeder.

Etableringen av smarte mikrogranater for fotovoltaisk og energilagring kan øke ny energiinntrengning og absorpsjonskapasitet, bedre imøtekomme brukernes mangfoldbehov, oppnå nøyaktig energiforsyning, redusere strømforbrukavvik og øke vurderingsinntektene. Tilsetningen av energilagring på husholdningenes kraftverk kan redusere brukerens avhengighet av kraftnettet og bruke strøm mer fritt.

Arbeidsmodusene for fotovoltaisk energilagringsutstyr er delt inn i to typer:

Den ene er et nettilkoblet hjemmetergilagringssystem, og det andre er et strømforsyningssystem for hjemmet.

On-grid hjemme energilagringssystem er delt inn i tre arbeidsformer:

Modus 1: Fotovoltaisk gir energilagring og overskudd av strømtilførsel;

Modus 2: PV gir energilagring og enkelte brukere bruker strøm;

Modus 3: PV gir bare en del av energilagring.

Off-grid-husets energilagringssystem er delt inn i tre arbeidsformer:

Modus 1: Fotovoltaisk energilagring og brukergel (solfylte dager);

Modus 2: Fotovoltaiske og energilagringsbatterier gir brukerne strøm (overskyet dager);

Modus 3: Energilagringsbatteriet gir brukere strøm (om kvelden og regnværsdagen).

Fordi det ikke er elektrisk tilkobling til strømnettet, er det ikke nødvendig med en grid-tilkoblet omformer, og den solcelleomformeren kan oppfylle kravene.

Generelt kan folk lagre overskuddsproduksjon i trough-perioden og bruke den igjen når de bruker strøm. Dette reduserer sløsing med elektrisitet. I tillegg kan energilagring kraftverk redusere linjetap og øke linjer og utstyr. Levetid, svar på brukerbehov, nøyaktig energiforsyning.